Publiczne Przedszkole Specjalne nr 21 Chatka Puchatka

Logo szkoły

71-612 Szczecin

ul. Malczewskiego 23

tel.: 91 422 91 13

Dla rodziców

Drodzy Rodzice!

Przedszkole i rodzina to dwa środowiska, które w szczególny sposób oddziałują na dziecko. Skuteczność tego oddziaływania uwarunkowana jest wzajemnym i ścisłym współdziałaniem. Właściwa, pełna współpraca przedszkola i rodziców / opiekunów prowadzi do integracji działań a tym samym osiągania lepszych efektów dydaktyczno – wychowawczych.

Zapraszamy Was, rodzice i opiekunowie, do udziału w zebraniach, spotkaniach indywidualnych, warsztatach, imprezach okolicznościowych, festynach, wycieczkach, zajęciach otwartych, które oferuje Wam nasze przedszkole. W naszej placówce działa także Rada Rodziców. Zachęcamy Państwa do współpracy.

Dyrektor i kadra pedagogiczna

Artykuły

 • Płatności

  Opłata za wyżywienie:

  Opłat za wyżywienia można dokonywać wpłacając pieniądze na konto bankowe. Wpłaty należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca.

  Bank PKO BP Nr konta: 05 1020 4795 0000 9302 0278 5616

  Nasze przedszkole finansowane jest przez Urząd Miasta Szczecina.
  Rodzice ponoszą wyłącznie koszt wyżywienia dziecka.

 • Organizacja pracy przedszkola

  Założenia ogólne

  • Do Publicznego Przedszkola Specjalnego przyjmowane są dzieci z terenu Szczecina i okolic na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną.
  • Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi od 2,5 do 8 lat.
  • Przedszkole finansowane jest przez Urząd Miasta Szczecin. Rodzice ponoszą wyłącznie koszt wyżywienia...