Publiczne Przedszkole Specjalne nr 21 Chatka Puchatka

Logo szkoły

71-612 Szczecin

ul. Malczewskiego 23

tel.: 91 422 91 13

Oferta

Publiczne Przedszkole Specjalne nr 21 jest placówką publiczną skierowaną dla dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Obecnie funkcjonują w niej 4 grupy przedszkolne nazwane od bajkowych bohaterów: Puchatki, Tygryski, Kangurki oraz Króliczki.

Liczba dzieci w każdej grupie przedszkolnej  to w tym roku szkolnym 4 wychowanków.

Kryterium doboru do grupy przedszkolnej jest posiadanie odpowiedniego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.

W bieżącym roku szkolnym grupy w przedszkolu to:

 1. Grupa dla dzieci z autyzmem, w tym zespołem Aspergera.
 2. Grupa dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i sprzężeniem ruchowym.
 3. Grupa dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i sprzężeniem ruchowym.
 4. Grupa dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym i sprzężeniem ruchowym lub innym.

Rekrutacja do naszej placówki odbywa się na podstawie skierowania do placówki specjalnej i jest całoroczna – w zależności od posiadanych przez przedszkole wolnych miejsc.

Artykuły

 • Zajęcia grupowe

  Zajęcia grupowe

  1. Zajęcia w grupie przedszkolnej

  Zajęcia odbywają się codziennie, uczestniczą w nich wszystkie dzieci z grupy. Celem pracy jest realizowanie założeń Programu Dydaktyczno Wychowawczego obowiązującego w przedszkolu. Sposób realizacji programu jest dostosowany do możliwości dzieci. Zajęcia są urozmaicone i przybierają różne formy. Wszystko po to, aby jak...

 • Zajęcia indywidualne

  Zajęcia indywidualne

  1. Zajęcia logopedyczne

  Opieką logopedyczną objęte są wszystkie dzieci w przedszkolu.
  Podstawowym celem tych zajęć jest rozwijanie i wspomaganie komunikacji niewerbalnej i werbalnej oraz wczesne rozpoznanie istniejących u dzieci problemów z komunikacją. Praca logopedyczna ma charakter indywidualnych zajęć, dostosowanych do potrzeb dzieci i ich możliwości...

 • Zajęcia dodatkowe

  Zajęcia dodatkowe

  1. Religia

  Zajęcia przeznaczone dla dzieci od 6 roku życia - za zgodą rodziców.

  2. Zajęcia ruchu rozwijającego V. Shelborne

  Zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego Veroniki Sherborne odbywają się raz w tygodniu. W zajęciach uczestniczą dzieci wspólnie z rodzicami. Na zajęciach bazujemy na wielozmysłowej stymulacji psychomotorycznej z wykorzystaniem ruchu,...

 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju

  Wczesne Wspomaganie Rozwoju

  Od roku szkolnego 2014/2015 prowadzone są w naszym przedszkolu zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka.
  Wczesne wspomaganie rozwoju organizowane jest dla dziecka z niepełnosprawnością, które posiada opinię o potrzebie tego wspomagania, wydaną przez publiczną lub niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

  Dzieciom posiadającym...

 • Realizowane projekty

  Realizowane Projekty

   "Oko w oko z naturą"

  Cykliczne spotkania prowadzone na terenie przedszkola dla wszystkich grup przez nauczycielki:  panią Annę i  panią Joannę  we współpracy z fundacją zajmującą się pomaganiem dzikim zwierzętom. W ramach tych spotkań gościmy podopiecznych fundacji, której pani Anna jest wolontariuszem, a także zwierzęta udomowione. W ciągu...