Publiczne Przedszkole Specjalne nr 21 Chatka Puchatka

Logo szkoły

71-612 Szczecin

ul. Malczewskiego 23

tel.: 91 422 91 13

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

1. Religia

Zajęcia przeznaczone dla dzieci od 6 roku życia - za zgodą rodziców.

2. Zajęcia ruchu rozwijającego V. Shelborne

Zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego Veroniki Sherborne odbywają się raz w tygodniu. W zajęciach uczestniczą dzieci wspólnie z rodzicami. Na zajęciach bazujemy na wielozmysłowej stymulacji psychomotorycznej z wykorzystaniem ruchu, kontaktu fizycznego, piosenki, muzyki i wierszyków. Poprzez odpowiednie ćwiczenia i zabawy ruchowe nastawiamy się na rozwijanie poczucia własnej wartości i pewności siebie, poczucia bezpieczeństwa, umiejętności nawiązywania kontaktu z drugą osobą. Zajęcia te ćwiczą schemat ciała, orientację w przestrzeni oraz rozwijają sprawność fizyczną. Ogromne znaczenie ma tu integrowanie rodzin ze sobą i nauczycielem prowadzącym. Wspólne ćwiczenia z dzieckiem dają rodzicowi (opiekunowi) szansę bliższego poznania dziecka, umocnienia więzi z nim oraz doświadczania przyjemności bycia razem.

3. Grupa teatralna

Od dziesięciu lat w naszym przedszkolu działa grupa teatralna “Gromadka Puchatka”, która ma na swoim koncie wiele atrakcyjnych przedstawień, które zostały zaprezentowane zarówno na terenie placówki jak i poza nią. Systematycznie uczestniczyliśmy w międzyprzedszkolnym przeglądzie: “Muzyka i ruch czyli bajka bez słów”, prezentowaliśmy także swój teatrzyk podczas VI edycji prezentacji artystycznych pod hasłem “I Ty możesz zostać świętym Mikołajem” , braliśmy udział w przeglądzie małych form artystycznych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną “Parada Talentów”; występowaliśmy na deskach Pałacu Młodzieży, Słowianina, oraz dla kolegów z zaprzyjaźnionych przedszkoli i szkół. Ta forma aktywności stała się źródłem radości; doskonale sprawdza się w życiu naszych przedszkolaków, bowiem odwołuje się do naturalnej potrzeby swobodnej ekspresji werbalnej, muzycznej i ruchowej, wyzwalającej prawdziwe emocje i wyrażanie własnego “ja”. Ta swoista teatroterapia pozwala dzieciom na odreagowanie, uwalnianie lęków i emocji, wzmacnia procesy poznawcze i emocjonalne, uczy współdziałania w zespole, rozwija wyobraźnię i daje wielką satysfakcję z pozytywnych efektów własnych działań.