Publiczne Przedszkole Specjalne nr 21 Chatka Puchatka

Logo szkoły

71-612 Szczecin

ul. Malczewskiego 23

tel.: 91 422 91 13

Zajęcia indywidualne

Zajęcia indywidualne

1. Zajęcia logopedyczne

Opieką logopedyczną objęte są wszystkie dzieci w przedszkolu.
Podstawowym celem tych zajęć jest rozwijanie i wspomaganie komunikacji niewerbalnej i werbalnej oraz wczesne rozpoznanie istniejących u dzieci problemów z komunikacją. Praca logopedyczna ma charakter indywidualnych zajęć, dostosowanych do potrzeb dzieci i ich możliwości psychofizycznych. Każde zajęcia mają podobny przebieg i obejmują ćwiczenia słuchowe, motoryczne, oddechowe, słownikowe, rytmizujące.

Dążąc do umożliwienia dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie do najpełniejszego kontaktu z otoczeniem, wykorzystywane są metody wspierające i alternatywne takie jak:

 • metoda Makaton
 • piktogramy
 • czytania globalnego Domana
 • a także metody słuchowe, wzrokowe, słów kluczowych
 • tworzenie muzyki

W terapii logopedycznej wykorzystywane są też techniki relaksacyjne i integracja sensoryczna. Nieodłącznym elementem każdych zajęć logopedycznych jest zabawa, która pełni ogromną rolę w terapii, ponieważ samo uczestnictwo i towarzyszące jej zaangażowanie emocjonalne dziecka sprawia mu radość, satysfakcję i podnosi jego motywację do podejmowania wysiłku.

2. Zajęcia z rehabilitacji ruchowej

Zajęcia indywidualne z rehabilitacji ruchowej - ukierunkowane są głównie na poprawę funkcji motorycznych, ale również percepcyjnych, samoobsługowych, mają pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać swe możliwości na tyle, na ile pozwala istniejące uszkodzenie. Celem zajęć jest podniesienie sprawności dzieci i ułatwienie im funkcjonowania.

W naszej placówce dzieci niepełnosprawne objęte są rehabilitacją ruchową na podstawie zaświadczeń lekarskich z zaleceniami do usprawniania ruchowego dziecka oraz na podstawie zaleceń z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
W ramach zajęć indywidualnych prowadzona jest również terapia integracji sensorycznej. Zajęcia integracji sensorycznej mają na celu poprawę funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialnego za odbiór, rejestrowanie i przetwarzanie bodźców zmysłowych (sensorycznych). W toku pracy tą metodą usprawniamy również miedzy innymi motorykę małą, motorykę dużą, koordynację wzrokowo-ruchową.

Pamiętajmy jednak, że podczas terapii, dzieci nie uczy się konkretnych umiejętności, lecz poprawiając integrację sensoryczną wzmacniane są procesy nerwowe leżące u ich podstaw. Konkretne zdolności pojawiają się w sposób naturalny, jako konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Podczas zajęć wykorzystujemy profesjonalny sprzęt SI i atrakcyjne dla dzieci zabawki.

3. Opieka psychologiczna

Opieka psychologiczna - wspieranie rodziców i dzieci. 

Praca z rodzicami w zakresie:

 • zrozumienia potrzeb dzieci wynikających z ich niepełnosprawności
 • podnoszenia kompetencji wychowawczych rodziców w ramach spotkań indywidualnych oraz grupowych w formie warsztatów
 • "Kawiarenka" dla rodziców, gdzie poruszane są tematy szczególnie rodziców interesujące oraz inne, dotyczące m.in. obszarów: zdrowia, opieki i rehabilitacji, radzenia sobie z zachowaniami trudnymi dzieci, kształtowania samodzielności dzieci
 • w razie potrzeby wspieranie rodziców w rozwiązywaniu trudności związanych z problemami codziennego życia.

Praca indywidualna z dziećmi w zakresie:

 • rozwijania procesów poznawczych: uwagi, spostrzegania, pamięci, myślenia - dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego dziecka
 • kształtowania umiejętności współpracy: słuchania, naśladowania, wykonywania poleceń, komunikowania się
 • w miarę potrzeb: rozwijanie umiejętności społecznych - trening umiejętności społecznych