Publiczne Przedszkole Specjalne nr 21 Chatka Puchatka

Logo szkoły

71-612 Szczecin

ul. Malczewskiego 23

tel.: 91 422 91 13

Zajęcia grupowe

Zajęcia grupowe

1. Zajęcia w grupie przedszkolnej

Zajęcia odbywają się codziennie, uczestniczą w nich wszystkie dzieci z grupy. Celem pracy jest realizowanie założeń Programu Dydaktyczno Wychowawczego obowiązującego w przedszkolu. Sposób realizacji programu jest dostosowany do możliwości dzieci. Zajęcia są urozmaicone i przybierają różne formy. Wszystko po to, aby jak najmocniej zmotywować dzieci do działania. Nauka dzieci odbywa się poprzez zabawę. Każdego dnia w przedszkolu, poświęcamy wiele czasu ucząc dzieci samodzielności, zaradności życiowej oraz prawidłowych zachowań społecznych. Dzieci wychodzą do teatru, kina, muzeum, biorą udział w konkursach, uczestniczą w zajęciach integracyjnych z dziećmi z innych przedszkoli.

W pracy z nimi wykorzystywane są różnorodne formy i metody terapeutyczne:

 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • stymulacja zmysłów
 • program aktywności muzycznej, plastycznej i ruchowej
 • program terapii ręki
 • program Knill
 • program Porannego Kręgu
 • elementy Pedagogiki Zabawy Klanza
 • metody relaksacyjne
 • elementy kinezjologii edukacyjnej
 • oraz elementy innych metod zalecanych w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.

W celu usprawniania kontaktu dzieci z otoczeniem, stosujemy wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się:

 • gesty Programu Makaton
 • znaki graficzne - piktogramy

Metoda Marii Montessori

Jest także grupa przedszkolna pracująca Metodą M. Montessori – do niej dzieci kwalifikowane są przez Radę Pedagogiczną na podstawie diagnozy ich aktualnych predyspozycji oraz prognoz dotyczących dalszego rozwoju. Grupę prowadzą dwie wykwalifikowane nauczycielki. Sala do zajęć jest bogato wyposażona w specjalistyczne pomoce dydaktyczne.
W pracy z dziećmi stosowane są również elementy Metody "Dziecięcej matematyki" prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i "Glottodydaktyki" prof. B. Rocławskiego.

Materiały do pracy Metodą M. Montessori podzielone są na pięć działów:

 • praktyczny dzień
 • sensoryka
 • mowa
 • matematyka

edukacja kosmiczna zawierająca w sobie technikę, sztukę, religię, biologię, geografię, historię, fizykęDzieci pracują indywidualnie, we własnym tempie i na poziomie zgodnym z ich możliwościami.

Metoda gwarantuje rozwój, spełnia rolę terapeutyczną i dyscyplinującą.

2. Zajęcia muzyczno-rytmiczne

Zajęcia rytmiki w "Chatce Puchatka" prowadzone są dla wszystkich przedszkolaków dwa razy w tygodniu. Głównym celem takich zajęć jest stymulowanie rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego i ruchowego poprzez wybrane i dostosowane do możliwości dzieci formy aktywności muzycznej. Melodia, rytm, dynamika, agogika, barwa dźwięku są elementami muzyki, które bardzo naturalnie prowokują dziecko do działania. Zajęcia rytmiki prowadzone są jednak w ściśle określonej i stałej strukturze według metody Modelu Mobilnej Rekreacji Muzycznej. Dzięki temu każde dziecko czuje się na zajęciach bezpiecznie a jego działania stają się z czasem przewidywalne i czytelne dla niego samego.

Formy aktywności muzycznej proponowane dziecku podczas zajęć:

 • ruch przy muzyce
 • śpiew z elementami swobodnego wokalizowania i rozwijaniem technik emisji głosu
 • gra na instrumentach
 • trening słuchowy
 • tworzenie muzyki

Zajęcia odbywają się w przestronnej i bardzo dobrze przygotowanej sali wyposażonej w sprzęt audiowizualny, sprzęt nagłaśniający , instrumenty prowadzące takie jak pianino, gitara, keyboard , zestaw instrumentów Orffa oraz materiały i rekwizyty do ćwiczeń.

Podczas zajęć wykorzystywane są Metody Batti Strauss i Carla Orffa.

3. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu (wtorek i czwartek), uczestniczą w nich wszystkie dzieci uczęszczające do naszego przedszkola. Zajęcia prowadzone są w formie kreatywnych zabaw ruchowych z elementami korekty co bardzo uatrakcyjnia ćwiczenia. Podczas zajęć dzieci podnoszą ogólną sprawność fizyczną, rozwijają koordynację ruchową i usprawniają motorykę. Ćwiczenia prowadzone są różnymi metodami i w różnorodnych formach. Aby zwiększyć ich skuteczność i je uatrakcyjnić stosowane są przybory i przyrządy: laski, woreczki, piłeczki, ławeczki gimnastyczne, obręcze i szarfy. Każde zajęcia wnoszą coś nowego. Dzieci ćwiczą chętnie, a zarazem świetnie się bawią.