Publiczne Przedszkole Specjalne nr 21 Chatka Puchatka

Logo szkoły

71-612 Szczecin

ul. Malczewskiego 23

tel.: 91 422 91 13

Kadra

Jesteśmy publiczną placówką, zapewniającą dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi idealne warunki do wspomagania rozwoju i opieki. Nasza praca oparta jest na współpracy z rodzicami/ opiekunami dzieci.

Cała kadra pedagogiczna ma wykształcenie z oligofrenopedagogiki (pedagogika specjalna) oraz  inne  dodatkowe kwalifikacje wynikające z potrzeb naszych przedszkolaków.

 Z dziećmi pracują: neurologopeda - logopeda, fizjoterapeuta - nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel wychowania muzycznego i rytmiki, psycholog, terapeuci integracji sensorycznej, terapeuci osób z autystycznego spektrum zaburzeń, nauczyciel religii.

Kadra ma duże  doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami,  jest otwarta na nowe formy i metody pracy, ciągle dokształcająca się.

Każdą grupę dzieci prowadzą dwie nauczycielki oraz pomoc nauczyciela.