Publiczne Przedszkole Specjalne Nr 21
"Chatka Puchatka" w Szczecinie

Chatka Puchatka

Chatka Puchatka

Publiczne Przedszkole Specjalne "Chatka Puchatka" sprawuje opiekę wyłącznie nad dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym.

"Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie."
Maria Grzegorzewska

W naszym przedszolu dziecko otrzymuje akceptację i wsparcie w rozwoju, a rodzic - pomoc i zrozumienie w radzeniu sobie z niełatwą opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym.

Spacer po przedszkolu

 1. Budynek i winda

  Przedszkole mieści się w wolnostojącym budynku, pozbawionym całkowicie barier architektonicznych, ma specjalne podjazdy dla wózków inwalidzkich oraz windę. Przedszkole usytuowane jest w centrum miasta.

 2. Podwórko

  Budynek przedszkola mieści się w miejscu oddalonym od hałasu miejskiego i ruchliwych ulic, dzięki temu dzieci mają zapewniony spokój i wypoczynek. Znajduje się tu mały zieleniec, taras, plac do jazdy na rowerze, plac zabaw z piaskownicą, zjeżdżalnią, huśtawką, karuzelą i drewnianym domkiem.

 3. Sale grupowe

  Dzieci przebywają w jasnych, przestronnych salach, z miejscem przeznaczonym zarówno do nauki, zabawy i odpoczynku. W każdej sali znajduje się komputer, który wykorzystywany jest podczas zajęć. Nauczyciele korzystają z programów edukacyjnych a dzieci opanowują umiejętności posługiwania się myszką i klawiaturą.

 4. Sala Montessori

  Jedna z sal wyposażona jest w sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracy metodą Marii Montessori.

 5. Sala gimnastyczno-rytmiczna i sprzęt SI

  Przedszkole posiada dużą salę rytmiczno - gimnastyczną, w której odbywają się zajęcia grupowe z gimnastyki i rytmiki, zajęcia indywidualne z rehabilitacji ruchowej i integracji sensorycznej oraz wszystkie przedszkolne imprezy.

 6. Sala doświadczania świata

  Sala Doświadczania Świata to specjalnie wyposażona sala polisensoryczna, której celem jest stymulowanie lub wyciszanie zmysłów. Każde z dzieci może znaleźć tu coś magicznego dla siebie.

 7. Gabinet logopedyczny

  W przedszkolu funkcjonuje bogato wyposażony gabinet logopedyczny, a zajęcia logopedyczne odbywają się każdego dnia. Uczestniczą w nich wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola.

 8. Gabinet psychologiczny

  Dwa dni w tygodniu dzieci i rodzice mogą uzyskać bezpłatne wsparcie psychologiczne. W gabinecie odbywają się również niektóre zajęcia indywidualne z dziećmi, w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

 9. Kuchnia

  Posiadamy własną, nowocześnie wyposażoną kuchnię. Czynimy wiele starań, aby posiłki przygotowywane dla dzieci były smaczne, zdrowe, przyrządzone zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

 10. Łazienki

  Przy każdej sali znajduje się łazienka dostosowana do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Dzieci doskonalą umiejętności z zakresu samoobsługi: mycia zębów i rąk, a także samodzielnego korzystania z toalety.

Kadra pedagogiczna

 1. Dyrektor

  • mgr Monika Wojciechowska

  Nauczyciele w grupach

  • mgr Katarzyna Tomczak - oligofrenopedagog, tyflopedagog
  • mgr Beata Mikutowska - oligofrenopedagog
  • mgr Aleksandra Kmiecik - oligofrenopedagog
  • mgr Anna Topa - oligofrenopedagog
  • mgr Ewa Gienieczko - oligofrenopedagog,
  • mgr Agnieszka Knop - oligofrenopedagog, neurologopeda
  • mgr Urszula Jakubiak- Moskal - oligofrenopedagog
  • mgr Anna Szczepanowska – pedagog rewalidacyjny, fizjoterapeuta
 2. Specjaliści

  • mgr Elżbieta Czasnojć - oligofrenopedagog, neurologopeda - logopeda
  • mgr Dorota Kajda - psycholog
  • mgr Joanna Michalska - oligofrenopedagog, fizjoterapeuta - nauczyciel wychowania fizycznego
  • mgr Agnieszka Seroczyńska - oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania muzycznego i rytmiki – nauczyciel rytmiki
  • mgr Jadwiga Zielińska - oligofrenopedagog - nauczyciel religii

Historia naszego przedszkola

 1. We wrześniu 2017 roku minęło 45 lat od powstania przedszkola specjalnego w Szczecinie. Jego dzieje tworzyli ludzie, których pasja oraz zaangażowanie złożyły się na poziom, atmosferę i wygląd obecnej placówki.

  Przedszkole specjalne powstało 1 września 1972 roku, na bazie przedszkola masowego w budynku przy ulicy Wawrzyniaka 7a. Była to poniemiecka willa, urokliwie położona niedaleko centrum miasta.

  Placówkę przeznaczono dla dzieci z rozpoznawaną niepełnosprawnością intelektualną stopnia umiarkowanego i znacznego. Funkcję dyrektora pełniła pani Anna Duda - dyrektor przedszkola masowego. Pierwszym dyrektorem przedszkola specjalnego była ś.p. pani Petronela Pakuła. Funkcję tę pełniła w okresie od 1 września 1973 roku do 15 września 1979 roku, do czasu przejścia na emeryturę. Następnie do pełnienia funkcji dyrektora powołano panią Irenę Rudka, która to na stanowisku dyrektora była w okresie od 15 września 1979 roku do 14 sierpnia 1984 roku. Od 15 sierpnia 1984 roku do 31 sierpnia 2017 roku, przez 33 lata funkcję dyrektora pełniła pani Krystyna Kozakiewicz.

  1 września 2017 roku stanowisko objęła pani Monika Wojciechowska.

 2. Przez 45 lat swojej działalności przedszkole funkcjonuje jako placówka specjalna przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym z rozpoznaną niepełnosprawnością intelektualną umiarkowanego i znacznego stopnia.

  Z uwagi na liczne bariery architektoniczne w budynku przy ulicy Wawrzyniaka, brak możliwości ich pokonania, dzięki staraniom władz miasta Szczecina, otrzymaliśmy nowy przestronny budynek przy ulicy Malczewskiego 23. W październiku 1995 roku przenieśliśmy się do nowej siedziby. Pierwsze lata w nowej siedzibie zaznaczyły się licznymi remontami i modernizacjami, których celem było pokonanie barier architektonicznych: budowa windy, podjazdów, remont łazienek dziecięcych i wielu innych. Dzisiaj możemy mówić, iż budynek przy ulicy Malczewskiego 23 jest przyjazny niepełnosprawnym dzieciom i ich opiekunom.

  W roku 1997 podczas obchodów 25-lecia istnienia, przedszkole otrzymało nazwę „Chatka Puchatka”. Bajkowi bohaterowie są z dziećmi do dziś.

 3. W ciągu 45 lat naszej działalności wiele się działo. Kilkudziesięciu wspaniałych pedagogów przepracowało tutaj wiele lat, niektórzy z nich przeszli już na emeryturę. Pracują tutaj pedagodzy, którzy swoje życie zawodowe związali z przedszkolem i nie wyobrażają sobie innej pracy. Również wielu pracowników administracji i obsługi pozostawiło tutaj cząstkę swojego życia.
  Wszyscy tworzymy żywą historię naszego przedszkola, razem z naszymi wychowankami i rodzicami. Jesteśmy dumni z naszej placówki, a pracę w niej traktujemy jako szczególne wyróżnienie.
  Wspaniałe jest też to, że do dyspozycji wychowanków mamy piękny, wyremontowany, dobrze wyposażony i całkowicie bez barier architektonicznych budynek w centrum Szczecina, a w naszych staraniach wspierają nas życzliwi i empatyczni ludzie.

Nasi przyjaciele

Co w Chatce piszczy?

Kalendarium wydarzeń

Kalendarium jest ogólnym planem spotkań, imprez i uroczystości jakie będą miały miejsce w obecnym roku szkolnym. Szczegółowe daty wydarzeń są ogłaszane na bieżąco.
Zapraszamy do pobrania dokumentu.

Oferta przedszkola

Zajęcia grupowe

 1. 1. Zajęcia w grupie rozwojowej

  Zajęcia odbywają się codziennie, uczestniczą w nich wszystkie dzieci z grupy. Celem pracy jest realizowanie założeń Programu Dydaktyczno Wychowawczego obowiązującego w przedszkolu. Sposób realizacji programu jest dostosowany do możliwości dzieci. Zajęcia są urozmaicone i przybierają różne formy. Wszystko po to, aby jak najmocniej zmotywować dzieci do działania. Nauka dzieci odbywa się poprzez zabawę. Każdego dnia w przedszkolu, poświęcamy wiele czasu ucząc dzieci samodzielności, zaradności życiowej oraz prawidłowych zachowań społecznych. Dzieci wychodzą do teatru, kina, muzeum, biorą udział w konkursach, uczestniczą w zajęciach integracyjnych z dziećmi z innych przedszkoli.

   W pracy z nimi wykorzystywane są różnorodne formy i metody terapeutyczne:
  • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
  • stymulacja zmysłów
  • program aktywności muzycznej, plastycznej i ruchowej
  • program terapii ręki
  • program Knill
  • program Porannego Kręgu
  • elementy Pedagogiki Zabawy Klanza
  • metody relaksacyjne
  • elementy kinezjologii edukacyjnej
  • oraz elementy innych metod zalecanych w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.
   W celu usprawniania kontaktu dzieci z otoczeniem, stosujemy wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się:
  • gesty Programu Makaton
  • znaki graficzne - piktogramy
 2. Metoda Marii Montessori

  Jest także grupa przedszkolna pracująca Metodą M. Montessori – do niej dzieci kwalifikowane są przez Radę Pedagogiczną na podstawie diagnozy ich aktualnych predyspozycji oraz prognoz dotyczących dalszego rozwoju. Grupę prowadzą dwie wykwalifikowane nauczycielki. Sala do zajęć jest bogato wyposażona w specjalistyczne pomoce dydaktyczne.
  W pracy z dziećmi stosowane są również elementy Metody "Dziecięcej matematyki" prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i "Glottodydaktyki" prof. B. Rocławskiego.

  • Materiały do pracy Metodą M. Montessori podzielone są na pięć działów:
  • praktyczny dzień
  • sensoryka
  • mowa
  • matematyka
  • edukacja kosmiczna zawierająca w sobie technikę, sztukę, religię, biologię, geografię, historię, fizykę
 3. Dzieci pracują indywidualnie, we własnym tempie i na poziomie zgodnym z ich możliwościami.

  Metoda gwarantuje rozwój, spełnia rolę terapeutyczną i dyscyplinującą.

 4. 2. Zajęcia muzyczno-rytmiczne

  Zajęcia rytmiki w "Chatce Puchatka" prowadzone są dla wszystkich przedszkolaków dwa razy w tygodniu. Głównym celem takich zajęć jest stymulowanie rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego i ruchowego poprzez wybrane i dostosowane do możliwości dzieci formy aktywności muzycznej. Melodia, rytm, dynamika, agogika, barwa dźwięku są elementami muzyki, które bardzo naturalnie prowokują dziecko do działania. Zajęcia rytmiki prowadzone są jednak w ściśle określonej i stałej strukturze według metody Modelu Mobilnej Rekreacji Muzycznej. Dzięki temu każde dziecko czuje się na zajęciach bezpiecznie a jego działania stają się z czasem przewidywalne i czytelne dla niego samego.

   Formy aktywności muzycznej proponowane dziecku podczas zajęć:
  • ruch przy muzyce
  • śpiew z elementami swobodnego wokalizowania i rozwijaniem technik emisji głosu
  • gra na instrumentach
  • trening słuchowy
  • tworzenie muzyki

  Zajęcia odbywają się w przestronnej i bardzo dobrze przygotowanej sali wyposażonej w sprzęt audiowizualny, sprzęt nagłaśniający , instrumenty prowadzące takie jak pianino, gitara, keyboard , zestaw instrumentów Orffa oraz materiały i rekwizyty do ćwiczeń.

  Podczas zajęć wykorzystywane są Metody Batti Strauss i Carla Orffa.

 5. 3. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

  Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu (wtorek i czwartek), uczestniczą w nich wszystkie dzieci uczęszczające do naszego przedszkola. Zajęcia prowadzone są w formie kreatywnych zabaw ruchowych z elementami korekty co bardzo uatrakcyjnia ćwiczenia. Podczas zajęć dzieci podnoszą ogólną sprawność fizyczną, rozwijają koordynację ruchową i usprawniają motorykę. Ćwiczenia prowadzone są różnymi metodami i w różnorodnych formach. Aby zwiększyć ich skuteczność i je uatrakcyjnić stosowane są przybory i przyrządy: laski, woreczki, piłeczki, ławeczki gimnastyczne, obręcze i szarfy. Każde zajęcia wnoszą coś nowego. Dzieci ćwiczą chętnie, a zarazem świetnie się bawią.

Zajęcia indywidualne

 1. 1. Zajęcia logopedyczne

  Opieką logopedyczną objęte są wszystkie dzieci w przedszkolu.
  Podstawowym celem tych zajęć jest rozwijanie i wspomaganie komunikacji niewerbalnej i werbalnej oraz wczesne rozpoznanie istniejących u dzieci problemów z komunikacją. Praca logopedyczna ma charakter indywidualnych zajęć, dostosowanych do potrzeb dzieci i ich możliwości psychofizycznych. Każde zajęcia mają podobny przebieg i obejmują ćwiczenia słuchowe, motoryczne, oddechowe, słownikowe, rytmizujące.

  • Dążąc do umożliwienia dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie do najpełniejszego kontaktu z otoczeniem, wykorzystywane są metody wspierające i alternatywne takie jak:
  • metoda Makaton
  • piktogramy
  • czytania globalnego Domana
  • a także metody słuchowe, wzrokowe, słów kluczowych
  • tworzenie muzyki
 2. W terapii logopedycznej wykorzystywane są też techniki relaksacyjne i integracja sensoryczna. Nieodłącznym elementem każdych zajęć logopedycznych jest zabawa, która pełni ogromną rolę w terapii, ponieważ samo uczestnictwo i towarzyszące jej zaangażowanie emocjonalne dziecka sprawia mu radość, satysfakcję i podnosi jego motywację do podejmowania wysiłku.

 3. 2. Zajęcia z rehabilitacji ruchowej

  Zajęcia indywidualne z rehabilitacji ruchowej - ukierunkowane są głównie na poprawę funkcji motorycznych, ale również percepcyjnych, samoobsługowych, mają pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać swe możliwości na tyle, na ile pozwala istniejące uszkodzenie. Celem zajęć jest podniesienie sprawności dzieci i ułatwienie im funkcjonowania.

  W naszej placówce dzieci niepełnosprawne objęte są rehabilitacją ruchową na podstawie zaświadczeń lekarskich z zaleceniami do usprawniania ruchowego dziecka oraz na podstawie zaleceń z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
  W ramach zajęć indywidualnych prowadzona jest również terapia integracji sensorycznej. Zajęcia integracji sensorycznej mają na celu poprawę funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialnego za odbiór, rejestrowanie i przetwarzanie bodźców zmysłowych (sensorycznych). W toku pracy tą metodą usprawniamy również miedzy innymi motorykę małą, motorykę dużą, koordynację wzrokowo-ruchową.

  Pamiętajmy jednak, że podczas terapii, dzieci nie uczy się konkretnych umiejętności, lecz poprawiając integrację sensoryczną wzmacniane są procesy nerwowe leżące u ich podstaw. Konkretne zdolności pojawiają się w sposób naturalny, jako konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Podczas zajęć wykorzystujemy profesjonalny sprzęt SI i atrakcyjne dla dzieci zabawki.

 4. 3. Opieka psychologiczna

  Opieka psychologiczna - wspieranie rodziców i dzieci.
   Praca z rodzicami w zakresie:
  • zrozumienia potrzeb dzieci wynikających z ich niepełnosprawności
  • podnoszenia kompetencji wychowawczych rodziców w ramach spotkań indywidualnych oraz grupowych w formie warsztatów
  • "Kawiarenka" dla rodziców, gdzie poruszane są tematy szczególnie rodziców interesujące oraz inne, dotyczące m.in. obszarów: zdrowia, opieki i rehabilitacji, radzenia sobie z zachowaniami trudnymi dzieci, kształtowania samodzielności dzieci
  • w razie potrzeby wspieranie rodziców w rozwiązywaniu trudności związanych z problemami codziennego życia.
   Praca indywidualna z dziećmi w zakresie:
  • rozwijania procesów poznawczych: uwagi, spostrzegania, pamięci, myślenia - dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego dziecka
  • kształtowania umiejętności współpracy: słuchania, naśladowania, wykonywania poleceń, komunikowania się
  • w miarę potrzeb: rozwijanie umiejętności społecznych - trening umiejętności społecznych

Zajęcia dodatkowe

 1. 1. Religia

  Zajęcia przeznaczone dla dzieci od 6 roku życia - za zgodą rodziców.

 2. 2. Zajęcia ruchu rozwijającego V. Shelborne

  Zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego Veroniki Sherborne odbywają się raz w tygodniu (środa) w godzinach 14:30 - 15:00. W zajęciach uczestniczą dzieci wspólnie z rodzicami. Na zajęciach bazujemy na wielozmysłowej stymulacji psychomotorycznej z wykorzystaniem ruchu, kontaktu fizycznego, piosenki, muzyki i wierszyków. Poprzez odpowiednie ćwiczenia i zabawy ruchowe nastawiamy się na rozwijanie poczucia własnej wartości i pewności siebie, poczucia bezpieczeństwa, umiejętności nawiązywania kontaktu z drugą osobą. Zajęcia te ćwiczą schemat ciała, orientację w przestrzeni oraz rozwijają sprawność fizyczną. Ogromne znaczenie ma tu integrowanie rodzin ze sobą i nauczycielem prowadzącym. Wspólne ćwiczenia z dzieckiem dają rodzicowi (opiekunowi) szansę bliższego poznania dziecka, umocnienia więzi z nim oraz doświadczania przyjemności bycia razem.

 3. 3. Grupa teatralna

  Od dziesięciu lat w naszym przedszkolu działa grupa teatralna “Gromadka Puchatka”, która ma na swoim koncie wiele atrakcyjnych przedstawień, które zostały zaprezentowane zarówno na terenie placówki jak i poza nią. Od wielu lat systematycznie uczestniczymy w międzyprzedszkolnym przeglądzie: “Muzyka i ruch czyli bajka bez słów”, prezentowaliśmy także swój teatrzyk podczas VI edycji prezentacji artystycznych pod hasłem “I Ty możesz zostać świętym Mikołajem” ostatnio wzięliśmy udział w przeglądzie małych form artystycznych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną “Parada Talentów”; występowaliśmy na deskach Pałacu Młodzieży, Słowianina, oraz dla kolegów z zaprzyjaźnionych przedszkoli i szkół. Ta forma aktywności stała się źródłem radości; doskonale sprawdza się w życiu naszych przedszkolaków, bowiem odwołuje się do naturalnej potrzeby swobodnej ekspresji werbalnej, muzycznej i ruchowej, wyzwalającej prawdziwe emocje i wyrażanie własnego “ja”. Ta swoista teatroterapia pozwala dzieciom na odreagowanie, uwalnianie lęków i emocji, wzmacnia procesy poznawcze i emocjonalne, uczy współdziałania w zespole, rozwija wyobraźnię i daje wielką satysfakcję z pozytywnych efektów własnych działań.

Realizowane Projekty

 1. 1. "Zakręcona akcja"

  Inicjatywa prowadzona we współpracy z Biblioteką Publiczną w Goleniowie. Zbiórka nakrętek ze sprzedaży, których dochód przeznaczony jest na pomoc zwierzętom bezdomnym z terenu gminy Goleniów.
  Przez te kilka lat zbiórki wyposażyliśmy w porządne budy schronisko dla zwierząt w Budnie (pierwotnie w Białuniu), zalesiliśmy teren wokół niego, obecnie budujemy i rozstawiamy budki dla dziko żyjących kotów.
  Akcję od samego początku prowadzi nauczycielka Anna Topa.

 2. 2. "Paczka dla zwierzaczka"

  Akcja prowadzona raz lub dwa razy do roku, mająca na celu zbiórkę karmy i akcesoriów dla podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie i TOZ-u oraz Fundacji na rzecz dzikich zwierząt “Dzika Ostoja”. Akcję od paru lat przeprowadzają wspólnie nauczycielki Katarzyna Tomczak i Anna Topa.

 3. 3. "Oko w oko z naturą"

  Cykliczne spotkania prowadzone na terenie przedszkola dla wszystkich grup przez nauczycielkę Annę Topa we współpracy z Michałem Kudawskim z fundacji “Dzika Ostoja”. W ramach tych spotkań gościliśmy podopiecznych fundacji, której A. Topa jest wolontariuszem, a także zwierzęta udomowione. W ciągu ostatnich dwóch lat przedszkole odwiedzili między innymi: gołębie, puszczyk, jeż, gęsi, nutrie, wąż boa, żółw czerwonolicy, kurczaczki, koty i psy.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

 1. Od roku szkolnego 2014/2015 prowadzone są w naszym przedszkolu zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka.
  Wczesne wspomaganie rozwoju organizowane jest dla dziecka z niepełnosprawnością, które posiada opinię o potrzebie tego wspomagania, wydaną przez publiczną lub niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

  Dzieciom posiadającym opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju proponujemy konsultacje specjalistów oraz objęcie opieką terapeutyczną w zakresie integracji sensorycznej, logopedii, pedagogiki, fizjoterapii, usprawniania widzenia.

 2. Co powinni zrobić rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko zostało objęte wspomaganiem rozwoju w naszym przedszkolu ?

  • Zgłosić się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
  • Wypełnić wniosek o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju.
  • Zgłosić się w poradni z dzieckiem na badania w ustalonym terminie.
  • Po otrzymaniu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju zgłosić się do przedszkola.
 3. Regulamin WWR
 4. Dziecko może korzystać z zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w jednej wybranej placówce.

Dla Rodziców

Drodzy Rodzice!

Przedszkole i rodzina to dwa środowiska, które w szczególny sposób oddziałują na dziecko. Skuteczność tego oddziaływania uwarunkowana jest wzajemnym i ścisłym współdziałaniem. Właściwa, pełna współpraca przedszkola i rodziców / opiekunów prowadzi do integracji działań a tym samym osiągania lepszych efektów dydaktyczno – wychowawczych

Zapraszamy Was, rodzice i opiekunowie, do udziału w zebraniach, spotkaniach indywidualnych, warsztatach, imprezach okolicznościowych, festynach, wycieczkach, zajęciach otwartych, które oferuje Wam nasze przedszkole. W naszej placówce działa także Rada Rodziców. Zachęcamy Państwa do współpracy.

Dyrektor i kadra pedagogiczna

Organizacja pracy przedszkola

 1. Założenia ogólne

  • Do Publicznego Przedszkola Specjalnego przyjmowane są dzieci z terenu Szczecina i okolic na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
  • Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi od 2,5 do 9 lat.
  • Przedszkole finansowane jest przez Urząd Miasta Szczecin. Rodzice ponoszą wyłącznie koszt wyżywienia dziecka.
  • Przedszkole czynne jest w godzinach 6:30 – 16:30. Godziny pracy przedszkola mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb rodziców przebywających w placówce wychowanków.
  • Dzieci korzystają z trzech posiłków w czasie pobytu w przedszkolu. Posiłki przygotowywane są na miejscu, w naszej kuchni.
  • W przedszkolu działają cztery grupy rozwojowe. Głównym kryterium przydziału dziecka do określonej grupy jest stopień niepełnosprawności intelektualnej i ruchowej. Ostateczny kształt grupy ustala się z końcem września. Do tego czasu możliwe są wszelkie zmiany związane z przydziałem dziecka do określonej grupy.
  • Wszyscy nauczyciele pracujący z dziećmi posiadają wymagane kwalifikacje.
  • Dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola organizuje się zajęcia dodatkowe:
   • rytmika – 2 razy w tygodniu
   • gimnastyka korekcyjna – 2 razy w tygodniu
   • terapia logopedyczna
   • terapia psychologiczna
   • religia – 1 raz w tygodniu, dla dzieci od 6 roku życia
  • Poza zajęciami grupowymi przedszkole organizuje dodatkowe zajęcia indywidualnej rehabilitacji ruchowej – zajęcia przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo. Kwalifikowanie dzieci do zajęć odbywa się we wrześniu na podstawie orzeczenia lekarskiego oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
  • We wszystkich grupach przewidziany jest czas na relaksację w porze poobiedniej.
  • Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, stałą i bezpośrednią opiekę w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola, uwzględniając obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny. W trakcie wycieczek poza teren przedszkola opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel oraz dodatkowe osoby dorosłe w liczbie gwarantującej bezpieczeństwo dzieci w danej grupie. Podczas wycieczek autokarowych zapewnia się każdemu dziecku opiekę jednej osoby dorosłej.
  • W przedszkolu prowadzone jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju dzieci.
 2. Prawa i obowiązki rodziców

  • Rodzice mają prawo wybrać swoich przedstawicieli tzw. Radę Rodziców, której celem jest samorządny udział w wychowaniu dzieci (sprawy te określa Regulamin Rady Rodziców).
  • Rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze do i z przedszkola. Dziecko może być wydane tylko rodzicom (prawnym opiekunom) lub osobie przez nich upoważnionej do odbioru (upoważnienie winno być w formie pisemnej, złożonej na ręce nauczycielki danej grupy).
  • W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców (prawnych opiekunów) o zaistniałym fakcie. W przypadku, gdy kontakt z rodzicami jest niemożliwy, a wszelkie inne możliwości nawiązania kontaktu pod wskazanymi przez opiekunów numerami telefonów wyczerpane, nauczyciel oczekuje wraz z dzieckiem w przedszkolu 1 godzinę, po czym powiadamia policję, która decyduje o dalszym losie dziecka.
  • Przedszkola może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy w ocenie nauczyciela, stan osoby odbierającej dziecko (np. nietrzeźwość) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
  • Rodzice powinni przyprowadzać dziecko do przedszkola do godziny 8:30. Jeżeli z różnych przyczyn dziecko zostanie przyprowadzone do przedszkola w godzinach późniejszych rodzice zobowiązani są zgłosić ten fakt telefonicznie do godziny 8:00.
  • Istnieje możliwość urlopowania dziecka na dłuższy okres czasu z ważnych przyczyn (leczenie, rehabilitacja, zalecenia lekarza).
  • Rada Pedagogiczna na wniosek nauczycielki dziecka może po 2 miesiącach nieobecności nieusprawiedliwionej skreślić dziecko z listy.
  • Rodzice zobowiązani są do regularnego uiszczania opłat za wyżywienie dziecka w przedszkolu (do 10 dnia każdego miesiąca).
  • Rodzice zobowiązani są wyposażyć dziecko w niezbędne materiały i przybory określone w "Wyprawce przedszkolaka"
 3. Ramowy rozkład dnia

  1. 6:30 - 8:30
   • schodzenie się dzieci
   • kontakty indywidualne z rodzicami
   • zabawy dowolne i organizowane, indywidualne i zespołowe
  2. 8:30 - 9:00
   • przygotowanie do śniadania
   • zabiegi higieniczno – porządkowe
   • śniadanie
  3. 9:00 - 10:30
   • zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla całej grupy (zajęcia zgodne z podstawą programową dostosowane do możliwości dzieci)
   • imprezy okolicznościowe, przedstawienia, wyjścia do teatru, kina, na koncert
   • zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów.
  4. 10:30 - 12:00
   • dodatkowe zajęcia grupowe (rytmika i gimnastyka korekcyjna)
   • pobyt na świeżym powietrzu
   • zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów.
   • zabawy dowolne
  5. 12:00 - 12:30
   • przygotowanie do obiadu
   • zabiegi higieniczno – porządkowe
   • obiad
  6. 12:30 - 13:00
   • odpoczynek poobiedni: relaksacja (słuchanie bajek, opowiadań, muzyki)
   • zabawy wyciszające
  7. 13:00 - 14:00
   • zajęcia grupowe w sali ( plastyczne, ruchowe, tematyczne)
   • zabawy i ćwiczenia w ogrodzie przedszkolnym, spacery i wycieczki (w zależności od pogody i pory roku)
   • zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów.
  8. 14:00 - 14:30
   • zabiegi higieniczno – porządkowe
   • zupa i deser
  9. 14:30 - 15:00
   • zabawy grupowe organizowane przez nauczyciela
   • zajęcia indywidualne o charakterze stymulacyjno-kompensacyjnym (indywidualna realizacja zadań edukacyjnych)
   • zabawy dowolne
   • gry i zabawy stolikowe
  10. 15:00 - 16:30
   • zabawy dowolne i kierowane, integracja wewnątrzprzedszkolna
   • rozchodzenie się dzieci do domu
   • rozmowy indywidualne z rodzicami

Płatności

 1. Opłata za wyżywienie:

  Bank PKO BPNr konta: 05 1020 4795 0000 9302 0278 5616

 2. Nasze przedszkole finansowane jest przez Urząd Miasta Szczecin.
  Rodzice ponoszą wyłącznie koszt wyżywienia dziecka.

 3. Opłat za wyżywienia można dokonywać osobiście u pani intendentki lub wpłacając pieniądze na konto bankowe. Wpłaty należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca.
  Zgłoszona nieobecność dziecka będzie odliczona od opłaty w następnym miesiącu. Nieobecność dziecka musi być zgłoszona do godziny 8.30 danego dnia. Nieobecność dziecka można zgłosić osobiście, telefonicznie lub nagrać informację na sekretarce telefonu.

 4. Składka / darowizna na rzecz Rady Rodziców
  przy Publicznym Przedszkolu Specjalnym Nr 21,
  ul. Malczewskiego 23, 71-612 Szczecin

  Alior BankNr konta: 24 2490 0005 0000 4530 9789 8646

 5. Zgodnie z obowiązującym regulaminem Rady Rodziców:

  • Wydatkowanie środków pochodzących ze składek rodziców może być na następujące cele:
   • dofinansowanie imprez o charakterze ogólnoprzedszkolnym (Dzień Dziecka, Mikołajki, festyny rodzinne)
   • dofinansowanie wycieczek turystyczno - krajoznawczych
   • zakup książek, środków dydaktycznych, zabawek
   • inne (materiały do prac plastyczno - technicznych)
  • Wydawanie środków pochodzących z innych źródeł niż składki
   • dofinansowanie celów ustalonych w części A
   • finansowanie własnych projektów Rady Rodziców

Linki

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Kontakt tel.: +48 91 4229113email: pps21@miasto.szczecin.pl

 1. Publiczne Przedszkole Specjalne Nr 21 "Chatka Puchatka"

  71-612 Szczecin, ul. Malczewskiego 23

  • NIP:851-19-90-812
  • REGON:000223214

  +48 91 4229113

 2. Formularz